rezervirajte

b   e   d   f0 

  

  

  

  

REFERENTNA LISTA

• Organizacija XI stručnog seminara Udruženja diplomiranih inžinjera medicinske radiologije sa međunarodnim učešćem, Juni 2013

• Organizacija seminara Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, April 2013

• Međunarodna konferencija o malim i srednjim preduzećima i pograničnim zonama pod pokroviteljstvom Evropske Unije (EPRD - Economic Policy and Regional Development), Mart 2013

• Organizacija Prvog naučno – stručnog skupa „5. Juni –svjetski dan zaštite okoliša“ pod pokroviteljstvom Ministarstva, Univerziteta i Biotehničkog fakulteta, Juni 2013

• Organizacija skupa „Upoznajte promjene ulazak Hrvatske u Evropsku uniju“ pod pokroviteljstvom EU, Juni 2013

• Organizacija 16 – tog Prvenstva Bosne i Herecegovine u košarci u kolicima pod pokroviteljstvom Američke ambasade, Juni 2013

• Organizacija međunarodne konferencije „Poboljšanje poslovne klime i zapošljavanja“ pod pokroviteljstvom Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona, Mart 2013

• Organizacija seminara sudija i kontrolora prve lige Udruženja Rukometnih sudija, Septembar 2013

• Organizacija domjenka za bivšeg presjednika RH gospodina Stjepan Mesić, Septembar 2013

• Organizacija seminara i svečane večerie u suradnji sa Liječničkom komorom USK na temu“ Novosti u gastroenterologiji i hepatologiji“, Oktobar 2013

• Organiziranja smještaja i izleta za grupe iz Koreje, Izraela, Hrvatske, Slovenije, Portugala, Turska, Francuska...

Share

                    logo footer

Sobe & ApartmaniRestoran & BarWellness & Spa 

Eventi | Posebne ponude Kongresi Mobile


                    designer17